Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

  1. bi̇r bakişta veri̇ koruma

Genel bilgi

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek her türlü veridir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgileri bu metnin altında yer alan veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.

Bu web sitesinde veri toplama

Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesindeki veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. Operatörün iletişim bilgilerini bu gizlilik politikasının “Kontrolör hakkında bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, verileriniz bize sağladığınızda toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (örneğin internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa görüntüleme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işleme için onay verdiyseniz, bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Üçüncü taraf sağlayıcıların analiz araçları ve araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdaki gizlilik politikasında bulunabilir.

  1. barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcı ile barındırıyoruz:

IONOS

Sağlayıcı IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur’dur (bundan sonra IONOS olarak anılacaktır). Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IONOS IP adresleriniz dahil olmak üzere çeşitli günlük dosyalarını toplar. Ayrıntılar için lütfen IONOS gizlilik politikasına bakın: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

IONOS kullanımı GDPR Madde 6 paragraf 1 f bendine dayanmaktadır. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde görüntülenmesi konusunda meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragraf 1 lit. a GDPR ve Madde 25 paragraf 1 TTDSG temelinde gerçekleştirilir, onay çerezlerin depolanmasını veya kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece TTDSG anlamında. Onay her zaman iptal edilebilir.

Sipariş işleme

 

3 Genel notlar ve zorunlu bilgiler

Veri koruma

Bu sayfaların operatörleri kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda, çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verilerdir. Bu gizlilik politikası hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımının (örneğin e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıklarına tabi olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesindeki veri işlemeden sorumlu kontrolör

Ingolf Schubert e.K.
Karl-Bartels-Str. 9
17192 Waren

Telefon: 03991/6745720
E-posta:

Kontrolör, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Depolama süresi

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı artık geçerli olmayana kadar bizde kalacaktır. Silme için haklı bir talepte bulunursanız veya veri işleme izninizi iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece verileriniz silinecektir (örneğin, vergi veya ticaret hukuku kapsamındaki saklama süreleri); ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler artık geçerli olmadıktan sonra gerçekleşecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Veri işlemeye izin verdiyseniz, kişisel verilerinizi GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendi veya GDPR’nin 9. maddesinin 2. fıkrasının a bendi uyarınca, GDPR’nin 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca özel veri kategorileri işlendiği sürece işleriz. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına açık rıza gösterilmesi durumunda, veri işleme ayrıca GDPR Madde 49 paragraf 1 lit. a temelinde gerçekleştirilir. Çerezlerin depolanmasına veya son cihazınızdaki bilgilere erişime (örn. cihaz parmak izi yoluyla) izin verdiyseniz, veri işleme ayrıca GDPR’nin 25 (1) maddesi temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir. Verileriniz bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, verilerinizi GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işleriz. Ayrıca, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. c temelinde yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli olması halinde verilerinizi işleriz. Veri işleme, GDPR Madde 6 paragraf 1 litre f uyarınca meşru menfaatimiz temelinde de gerçekleştirilebilir. Her bir durumda ilgili yasal dayanaklara ilişkin bilgiler, bu gizlilik politikasının aşağıdaki paragraflarında verilmektedir.

Veri Koruma Görevlisi

Bir veri koruma görevlisi atadık.

EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH
Gadelander Straße 120
24539 Neumünster

Telefon: 04321985791
E-posta:

Kişisel verilerin alıcıları

Ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak çeşitli harici kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Bazı durumlarda, kişisel verilerin bu harici kuruluşlara aktarılması da gereklidir. Kişisel verileri harici kuruluşlara yalnızca bir sözleşmenin yerine getirilmesi için gerekliyse, yasal olarak bunu yapmak zorundaysak (örneğin vergi makamlarına veri aktarmak), GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca aktarımda meşru bir menfaatimiz varsa veya verilerin aktarılmasına başka bir yasal dayanak izin veriyorsa aktarırız. İşlemcileri kullanırken, müşterilerimizin kişisel verilerini yalnızca sipariş işleme için geçerli bir sözleşme temelinde aktarırız. Ortak işleme durumunda, bir ortak işleme sözleşmesi imzalanır.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Vermiş olduğunuz herhangi bir onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal edilene kadar gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda verilerin toplanmasına ve doğrudan pazarlamaya itiraz etme hakkı (GDPR Madde 21)

VERI IŞLEMENIN MADDEYE DAYALI OLMASI HALINDE. 6 ABS. 1 LIT. E VEYA F GDPR’YE DAYANIYORSA, ÖZEL DURUMUNUZLA İLGİLİ GEREKÇELERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYNI ZAMANDA BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMENİN DAYANDIĞI İLGİLİ YASAL DAYANAK BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, İŞLEME İÇİN MENFAATLERİNİZİ, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ GEÇERSİZ KILAN ZORLAYICI MEŞRU GEREKÇELER GÖSTEREMEDİĞİMİZ VEYA İŞLEMENİN YASAL TALEPLERİN OLUŞTURULMASINA, UYGULANMASINA VEYA SAVUNULMASINA HİZMET ETMEDİĞİ SÜRECE (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 1 UYARINCA İTİRAZ) İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLENİYORSA, SÖZ KONUSU PAZARLAMA AMACIYLA SİZİNLE İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU DURUM, SÖZ KONUSU DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ OLDUĞU ÖLÇÜDE PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR İTİRAZ ETMENİZ DURUMUNDA, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (GDPR MADDE 21 PARAGRAF 2 UYARINCA İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkı

GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahipleri, özellikle ikamet ettikleri, çalıştıkları veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği Üye Devletteki bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınıza dayanarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi için otomatik olarak işlediğimiz verilerin size veya üçüncü bir tarafa yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilir bir formatta teslim edilmesini sağlama hakkına sahipsiniz. Verilerin başka bir denetleyiciye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse gerçekleşecektir.

Bilgi, düzeltme ve silme

Yürürlükteki yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemenin kısıtlanması hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

  • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, bunu kontrol etmek için genellikle zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuka aykırı olması durumunda, silme yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerin uygulanması, savunulması veya ileri sürülmesi için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  • GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, sizin ve bizim çıkarlarımız arasında bir denge kurulmalıdır. Kimin çıkarlarının üstün geldiği henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması veya Avrupa Birliği’nin veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyle işlenebilir.

SSL veya TLS şifreleme

Bu site, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriklerin iletimini korumak için SSL veya TLS şifreleme kullanır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirilirse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

  1. bu web si̇tesi̇nde veri̇ toplama

Çerezler

İnternet sayfalarımızda “çerezler” kullanılmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve son cihazınıza herhangi bir zarar vermezler. Cihazınızda ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) ya da kalıcı olarak (kalıcı çerezler) saklanırlar. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz kendiniz silene veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar son cihazınızda saklanmaya devam eder.

Çerezler bizden (birinci taraf çerezleri) veya üçüncü taraf şirketlerden (üçüncü taraf çerezleri olarak adlandırılır) kaynaklanabilir. Üçüncü taraf çerezleri, üçüncü taraf şirketlerden gelen belirli hizmetlerin web sitelerine entegre edilmesini sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri bunlar olmadan çalışmaz (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler kullanıcı davranışını analiz etmek veya reklam amacıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecini yürütmek, talep ettiğiniz belirli işlevleri sağlamak (örn. alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesini optimize etmek (örn. web kitlesini ölçmek için çerezler) için gerekli olan çerezler (gerekli çerezler), başka bir yasal dayanak belirtilmedikçe, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f temelinde saklanır. Web sitesi operatörü, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için gerekli çerezlerin saklanmasında meşru bir menfaate sahiptir. Çerezlerin ve benzer tanıma teknolojilerinin saklanması için onay talep edilmişse, işleme yalnızca bu onay temelinde gerçekleştirilir (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a ve TTDSG Madde 25 Paragraf 1); onay her zaman iptal edilebilir.

Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabulünü hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu gizlilik politikasında bulabilirsiniz.

Cookiebot ile Onay

Web sitemiz, belirli çerezlerin son cihazınızda saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanılmasına ilişkin onayınızı almak ve bunu veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için Cookiebot’un onay teknolojisini kullanır. Bu teknolojinin sağlayıcısı Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhag, Danimarka’dır (bundan böyle “Cookiebot” olarak anılacaktır).

Web sitemize girdiğinizde, çerezlerin kullanımına ilişkin onayınızı ve diğer beyanlarınızı almak için Cookiebot sunucularına bir bağlantı kurulur. Cookiebot daha sonra, verilen onayları veya bunların iptalini size atayabilmek için tarayıcınızda bir çerez saklar. Bu şekilde toplanan veriler, siz bizden silmemizi isteyene, Cookiebot çerezini kendiniz silene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanır. Zorunlu yasal saklama yükümlülükleri bundan etkilenmez.

Cookiebot, çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. c’dir.

Sipariş işleme

Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar

  • Anonim IP ile proxy sunucusu üzerinden aramalar

Bu veriler diğer veri kaynakları ile birleştirilmemiştir.

Bu veriler GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi uyarınca toplanmaktadır. Web sitesi operatörü, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaate sahiptir – sunucu günlük dosyaları bu amaçla kaydedilmelidir.

İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler, sorunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) dayanmaktadır; onay her zaman iptal edilebilir.

İletişim formunda sağladığınız verileri, siz silinmesini talep edene, saklanması için verdiğiniz izni iptal edene veya saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebinizi yerine getirdikten sonra) saklayacağız. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla soru sorma

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, tüm kişisel veriler (isim, talep) dahil olmak üzere talebiniz, talebinizi işleme koymak amacıyla tarafımızdan saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin izniniz olmadan aktarmayacağız.

Bu veriler, sorunuz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekliyse, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen soruların etkili bir şekilde işlenmesindeki meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) veya talep edilmişse onayınıza (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a) dayanmaktadır; onay her zaman iptal edilebilir.

İletişim talepleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silmemizi isteyene, saklama izninizi iptal edene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örn. talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – bundan etkilenmez.

  1. eklentiler ve araçlar

Genişletilmiş veri korumalı YouTube

Bu web sitesi YouTube web sitesinden videolar yerleştirmektedir. Sayfaların operatörü Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır.

YouTube’u genişletilmiş veri koruma modunda kullanıyoruz. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında videoyu izlemeden önce herhangi bir bilgi depolamadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından mutlaka hariç tutulmaz. Örneğin YouTube, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google Marketing Network ile bir bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosu başlatır başlatmaz, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu, YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. YouTube hesabınızdan çıkış yaparak bunu önleyebilirsiniz.

Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra son cihazınızda çeşitli çerezler saklayabilir veya benzer tanıma teknolojilerini (örn. cihaz parmak izi) kullanabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Bir YouTube videosunun başlamasından sonra, üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı başka veri işleme işlemleri tetiklenebilir.

YouTube’un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. İlgili bir onay talep edilmişse, onay çerezlerin depolanmasını veya TTDSG anlamında kullanıcının terminal cihazındaki bilgilere erişimi (örn. cihaz parmak izi) içerdiği sürece, işleme yalnızca GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a ve TTDSG Madde 25 paragraf 1 temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman iptal edilebilir.

YouTube’da veri koruma hakkında daha fazla bilgi https://policies.google.com/privacy?hl=de adresindeki gizlilik politikasında bulunabilir.

Şirket, “AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi” (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD’de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda yer alan sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, yazı tiplerinin standartlaştırılmış gösterimi için Google tarafından sağlanan Google Yazı Tiplerini kullanmaktadır. Google yazı tipleri yerel olarak yüklenir. Google sunucularına herhangi bir bağlantı yoktur.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgi https://developers.google.com/fonts/faq adresinde ve Google’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

  1. kendi hizmetleri

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi

Size bize başvurma fırsatı sunuyoruz (örneğin e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formu ile). Aşağıda, başvuru sürecinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Verilerinizin yürürlükteki veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak toplanacağı, işleneceği ve kullanılacağı ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağı konusunda sizi temin ederiz.

Veri toplamanın kapsamı ve amacı

Bize bir başvuru gönderirseniz, ilgili kişisel verilerinizi (örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, mülakat notları vb. Bunun yasal dayanağı Alman hukukuna göre BDSG Madde 26 (iş ilişkisinin başlatılması), GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent b (genel sözleşme başlatma) ve – onay verdiyseniz – GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a’dır. Onay her zaman iptal edilebilir. Kişisel verileriniz şirketimiz içinde yalnızca başvurunuzun işlenmesiyle ilgili kişilere aktarılacaktır.

Başvurunun başarılı olması halinde, tarafınızdan gönderilen veriler, istihdam ilişkisinin uygulanması amacıyla § 26 BDSG ve GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. b temelinde veri işleme sistemlerimizde saklanacaktır.

Veri saklama süresi

Size bir iş teklifi yapamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, meşru menfaatlerimize dayanarak (GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f) sunduğunuz verileri başvuru sürecinin sona ermesinden (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 6 aya kadar saklama hakkımızı saklı tutarız. Daha sonra veriler silinecek ve fiziksel başvuru belgeleri imha edilecektir. Verilerin saklanması özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılır. Verilerin 6 aylık süre dolduktan sonra gerekli olacağı açıksa (örneğin yaklaşan veya bekleyen bir yasal anlaşmazlık nedeniyle), veriler yalnızca daha fazla saklama amacı artık geçerli olmadığında silinecektir.

Veriler, onay vermeniz halinde (GDPR 6. Madde 1. Fıkra a bendi) veya yasal saklama yükümlülüklerinin silinmeyi engellemesi halinde daha uzun süre saklanabilir.

Başvuru havuzuna dahil olma

7 Sosyal medyadaki varlığımız

Bu gizlilik politikası aşağıdaki sosyal medya siteleri için geçerlidir

Sosyal ağlar tarafından veri işleme

Sosyal ağlarda herkesin erişimine açık profiller bulunduruyoruz. Kullandığımız bireysel sosyal ağlar aşağıda listelenmiştir.

Facebook, X vb. gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine sahip bir web sitesini (örn. beğen düğmeleri veya reklam banner’ları) ziyaret ettiğinizde kullanıcı davranışınızı genellikle kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya varlıklarımızın ziyaret edilmesi, veri koruma ile ilgili çok sayıda işleme faaliyetini tetikler. Ayrıntılı olarak:

Sosyal medya hesabınızda oturum açtıysanız ve sosyal medya varlığımızı ziyaret ettiyseniz, sosyal medya portalının operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Ancak, oturum açmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalında bir hesabınız yoksa da kişisel verileriniz toplanabilir. Bu durumda, bu veri toplama işlemi, örneğin son cihazınızda depolanan çerezler aracılığıyla veya IP adresinizi kaydederek gerçekleşir.

Bu şekilde toplanan verilerin yardımıyla sosyal medya portallarının operatörleri, tercihlerinizin ve ilgi alanlarınızın kaydedildiği kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamlar size ilgili sosyal medya varlığının içinde ve dışında gösterilebilir. İlgili sosyal ağda bir hesabınız varsa, ilgi alanına dayalı reklamlar oturum açtığınız veya oturum açmış olduğunuz tüm cihazlarda görüntülenebilir.

Sosyal medya portallarındaki tüm işleme faaliyetlerini takip edemeyeceğimizi de lütfen unutmayın. Bu nedenle, sağlayıcıya bağlı olarak, diğer işleme işlemleri sosyal medya portallarının operatörleri tarafından gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar için lütfen ilgili sosyal medya portallarının kullanım koşullarına ve veri koruma hükümlerine bakın.

Yasal dayanak

Sosyal medya varlığımız, internette mümkün olan en geniş varlığı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, GDPR’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının f bendi anlamında meşru bir menfaattir. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirtilmesi gereken farklı yasal dayanaklara dayanabilir (örneğin, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a anlamında rıza).

Sorumlu taraf ve hakların ileri sürülmesi

Sosyal medya sitelerimizden birini (örn. Facebook) ziyaret ederseniz, bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme işlemlerinden sosyal medya platformunun operatörü ile birlikte sorumluyuz. Haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, veri taşınabilirliği ve şikayet) hem bize hem de ilgili sosyal medya portalının (örn. Facebook) operatörüne karşı ileri sürebilirsiniz.

Sosyal medya portalı operatörleriyle ortak sorumluluğumuza rağmen, sosyal medya portallarının veri işleme operasyonları üzerinde tam kontrole sahip olmadığımızı lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikası tarafından belirlenmektedir.

Depolama süresi

Sosyal medya varlığı aracılığıyla doğrudan tarafımızdan toplanan veriler, silmemizi istediğinizde, saklama izninizi iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinecektir. Saklanan çerezler, siz onları silene kadar son cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – bundan etkilenmez.

Sosyal ağların operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan sosyal ağların operatörleriyle iletişime geçin (örneğin, gizlilik politikalarında, aşağıya bakın).

Sizin haklarınız

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca itiraz etme hakkına, veri taşınabilirliği hakkına ve yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz. Ayrıca, düzeltme, engelleme, silme ve belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Ayrıntılı olarak sosyal ağlar

Facebook

Facebook’ta bir profilimiz var. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır (bundan böyle Meta olarak anılacaktır). Meta’ya göre, toplanan veriler ABD’ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Meta ile ortak bir işleme sözleşmesi (Denetleyici Eki) imzaladık. Bu anlaşma, Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde bizim veya Meta’nın hangi veri işleme işlemlerinden sorumlu olduğunu belirtir. Bu sözleşmeyi aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Reklam ayarlarınızı kullanıcı hesabınızdan kendiniz özelleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oturum açın: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

ABD’ye veri aktarımı AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ayrıntılar Facebook’un gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Şirket, “AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi” (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD’de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda yer alan sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Instagram’da bir profilimiz var. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır.

ABD’ye veri aktarımı AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://privacycenter.instagram.com/policy/ ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntıları Instagram’ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://privacycenter.instagram.com/policy/.

Şirket, “AB-ABD Veri Gizliliği Çerçevesi” (DPF) uyarınca sertifikalandırılmıştır. DPF, Avrupa Birliği ile ABD arasında yapılan ve ABD’de veri işlemede Avrupa veri koruma standartlarına uyulmasını sağlamayı amaçlayan bir anlaşmadır. DPF kapsamında sertifika alan her şirket bu veri koruma standartlarına uymayı taahhüt eder. Bu konuda daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda yer alan sağlayıcıdan edinilebilir: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active